Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo

Welkom op de website van de Stichting  Grensvisie Blesdijke-Paasloo.

Onze stichting wil vanuit een positieve benadering samen met andere bewoners en belanghebbenden een bijdrage leveren aan het behoud en de verbetering van het mooie cultuur-natuurlandschap van onze woonomgeving in de kern Blesdijke van de gemeente Weststellingwerf en de kern Paasloo van de gemeente Steenwijkerland.

Als stichting  Grensvisie Blesdijke-Paasloo stellen wij ons tot doel om bewoners, particuliere grondeigenaren en andere belanghebbenden te informeren, stimuleren en ondersteunen bij het behouden, herstellen en onderhouden en zo mogelijk verbeteren van waardevolle landschapselementen.
We richten ons hierbij op bestaande cultuur-natuurwaarden zoals houtwallen, bosjes, poelen en oorspronkelijke erfbeplanting en cultuur-historische bebouwing als bijvoorbeeld kerken, landarbeiderswoningen en karakterisitieke boerderijen.

Via deze site willen wij u als bezoeker informeren over enerzijds de ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van ons mooie cultuur- natuurlandschap en anderzijds activiteiten die wij samen met andere partijen in gang willen zetten om ook in de toekomst een mooie woonomgeving te behouden waar in gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Wij realiseren ons heel goed dat wij niet de enige groepering zijn die aandacht heeft voor het waardevolle landschap om ons heen. Wij willen onze activiteiten vooral richten op vragen en activiteiten die bij de bewoners en andere betrokkenen leven.
Heeft u vragen naar aanleiding van onze website of suggesties of informatie die voor ons interessant kan zijn? Laat het ons weten. Wij nemen dan contact op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur, Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo.